Foreningens ordinære generalforsamling er viklet i år.