OPTAGELSE

Procedure ved ansøgning om optagelse af nye medlemmer i Nordsjællandske Keramikere – NK

Ansøgere kan ansøge/optages løbende.

Ansøgning sendes til kontakt@keramikere.dk

Ansøgere skal fremsende følgende:

  • Digitale foto af 6 keramiske værker  – max 2 foto i god kvalitet af hver. Foto skal fil-navngives med ansøgerens fulde navn og fortløbende numre.
  • Tekstbilag i PDF på max 2 A4-sider. Teksten indeholder oplysninger om værkstedsadgang, relevant uddannelse/kurser, produktion og evt. tanker bag de fremsendte værker. Det er formanden for optagelsesudvalget, der håndtere processen og orienterer ansøgerne.

Bachelorer eller kandidater med keramik som hovedfag fra Designskolen i Kolding, Kunstakademiets Designskole på Holmen eller Bornholm optages direkte. Keramikstuderende ved alle ovennævnte uddannelser optages også direkte.

Keramikere der er medlemmer af K&D optages direkte.


Venlig hilsen optagelsesudvalget – 

Karen Kjær Hansen, Dorte Jensen, Finn Dam Rasmussen og  Stig Pedersen.