Kontakt Nordsjællandske Keramikere på: nk@keramikere.dk

Bestyrelsens sammensætning og ansvarsområder

Formand og sekretær: Anne Rosengaard Jørgensen 
Ved Stampedammen 31
2970 Hørsholm
T: 4586 8609
anne.knud@post.tele.dk

Næstformand, workshopudvalg og visionsgruppe: Birte Mathisen
Parcelvej 104B
2830 Virum
T: 3543 5575
birte.mathisen@mail.dk

Optagelsesudvalg og workshopudvalg: Finn Dam Rasmussen
Haredalen 4
3220 Tisvildeleje
M: 2936 6854
finn@finnkeramik.dk

Optagelsesudvalg, hjemmeside og kommunikation: Stig Pedersen
Vigvejen 10
Vellerup
4050 Skibby
M: 50817794
stig.vellerup@gmail.com

Bestyrelsesmedlem og visionsgruppe: Nana Andersen
Hovedgaden 78
4050 Skibby
M: 30962090
nanorm.dk@gmail.com

Kasserer: Inger Tribler
Frederik VII vej 14
3450 Allerød
T: 4828 0416
it@daempestuen.dk