Kontakt Nordsjællandske Keramikere på: nk@keramikere.dk

Bestyrelsens sammensætning og ansvarsområder

Formand og sekretær: Anne Rosengaard Jørgensen 
Ved Stampedammen 31
2970 Hørsholm
T: 6170 8609
anne.knud@post.tele.dk

Kasserer og workshopudvalg: Birte Mathisen
Parcelvej 104B
2830 Virum
T: 2424 9634
birte.mathisen@mail.dk

Optagelsesudvalg og workshopudvalg: Finn Dam Rasmussen
Haredalen 4
3220 Tisvildeleje
T: 2936 6854
finn@finnkeramik.dk

Optagelsesudvalg, hjemmeside og kommunikation: Stig Pedersen
Vigvejen 10
Vellerup
4050 Skibby
T: 5081 7794
stig.vellerup@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Nana Andersen
Basgangen 4, 2. lejlighed 8
4000 Roskilde
T: 3096 2090
nanorm.dk@gmail.com