Foreningens ordinære generalforsamling er afviklet i år.