Foreningen er nedlagt i foråret 2023 og nu fusioneret med Dansk Pottemagerforening af 1894.

Vi henviser til Dansk Pottemagerforening.

OPTAGELSE

Procedure ved ansøgning om optagelse af nye medlemmer i Nordsjællandske Keramikere – NK

Ansøgere kan ansøge/optages løbende.

Ansøgning sendes til nk@keramikere.dk

Ansøgere skal fremsende følgende:

  • Fotos af 6 udstillingsværker, dvs. værker af en sådan kvalitet, at de vil repræsentere dig på bedste vis på en af NKs udstillinger. Værkerne skal være fremstillet indenfor de seneste 3 år. Der skal indsendes fotos af 6 værker, hverken flere eller færre. Der må sendes max 2 fotos af hvert værk.
  • Tekstbilag i PDF på max 2 A4-sider. Teksten skal beskrive og forklare de kunstneriske og håndværksmæssige intentioner med dit keramiske arbejde og indeholde oplysninger om eget værksted/værkstedsadgang, relevant uddannelse/kurser, omfanget af din keramiske produktion.

Bachelorer eller kandidater med keramik som hovedfag fra Designskolen i Kolding, Kunstakademiets Designskole på Holmen eller Bornholm optages direkte. Keramikstuderende ved alle ovennævnte uddannelser optages også direkte.

Keramikere der er medlemmer af K&D optages direkte.


Venlig hilsen optagelsesudvalget – 

Hannah Koppel, Dorte Jensen, Finn Dam Rasmussen og  Stig Pedersen.